НЧ "Тодор Пеев 1871" гр. Етрополе


Ви кани на


150 годишен юбилей


26. 06. 22 г.


18:30 ч. - Изпълнения на духов оркестър "Етро Брас Бенд"


19:00 ч. - Празничен концерт "Вековна светлина", с участието на самодейните състави към читалището


Място: нтрален площад