Пътно-строителните фирми могат да подават документи за участие в подбора за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Текущ ремонт на настилка по ул. „Вишнева“ от о.т. 22 през о.т. 23-24-32-33-68-69 до о.т. 70 във в.з. Лозята в село Скравена“. 


„Това е основната улица във вилна зона „Лозята“ в Скравена, малко над 900 метра. За тази година имаме предвидени средства за ремонта на тази улица. От няколко дни тече процедурата по избор на изпълнител. На практика това си е един „черен път“, по който се извършва основния трафик към вилите на хората, манастира и конната база. Това ще е една от основните инвестиции за Скравена през настоящата година“ – съобщи кметът Иван Гавалюгов по повод обявената поръчка. Той съобщи, че започва и авариен ремонт на моста над река Калница, през който минава единственият път за достъп до вилната зона.


Срок за изпълнение на обществената поръчка „Текущ ремонт на настилка по ул. „Вишнева“ от о.т. 22 през о.т. 23-24-32-33-68-69 до о.т. 70 във в.з. Лозята в село Скравена“ е до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка. Тя се финансира от бюджета на Община Ботевград със средства за текущи ремонти на общински обекти и инфраструктура, като прогнозната й стойност е 200 833,34 лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 05 юли 2022 г.


 „До десетина дни ще завърши подмяната на 100% от водопровода в селото. Проектът предвижда възстановяване на направените при подмяната на тръбите дупки. В самата програма на фонд “Земеделие“ няма предвидени средства за цялостно асфалтиране. Една голяма част от улиците в Скравена би било добре да бъдат асфалтирани наново. Ние ще го направим поетапно. Още тази година ще подновим настилката по ул. „Хаджи Димитър“. Ремонтните дейности там вече са започнали. До края на годината ще асфалтираме още няколко улици и ще изкърпим силно компрометирани участъци по няколко други улици“, допълни кметът Гавалюгов.


По време на днешния брифинг стана ясно още, че в процес на изготвяне е технически проект за ремонт на площад “Христо Ботев“ в Скравена, за който в бюджета на общината за тази година са предвидени 15 000 лева. Въз основа на него нужните средства за ремонта на площада ще бъдат заложени в бюджета за 2023 година.