Две пътно-строителни фирми са подали документи за участие в подбора за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Текущ ремонт на настилка по ул. „Вишнева“ от о.т. 22 през о.т. 23-24-32-33-68-69 до о.т. 70 във в.з. Лозята в село Скравена“. Това са „Мегаинвест-холд“ ЕООД с ценово предложение от 193 049,60 лв. без ДДС и „Пътстрой-92“ АД с цена от 200 716,00 лв. без ДДС.


Срокът за изпълнение на заложените ремонтни дейности е до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.


Средствата за ремонта са осигурени от бюджета на Община -  за текущи ремонти на общински обекти и инфраструктура.


Предстои комисия да прегледа офертите на фирмите и да направи класиране.


За повече информация ТУК