В ОбС е внесено предложение да се осигурят 500 лв. за театралния състав при читалище “Христо Ботев”. Председателят на читалищното настоятелство Маргарита Кирова предлага с тази сума да бъдат наградени местните актьори за постигнати високи творчески успехи.
Да припомним, че през тази години театралният състав подготви пиесата “Сдружение убийци”. Представянето й пред ботевградската публика премина с изключителен успех.