Вандалските прояви са извършени между 13:20  и 13:30 часа днес на детската площадка пред блок 10 в ЖК “Саранск“. Благодарение на камерите за видеонаблюдение и служителите на отдел “Контрол по сигурността и обществения ред самоличността на извършителите  - непълнолетни момичета, е установена. Началникът на отдела ще предложи на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни те да бъдат наказани за това деяние с полагане на обществено полезен труд.