Две фирми са подали документи за участие в подбора за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част на гр. Ботевград – Етап 1“. Това са „ГЕОСТРОЙ“ АД и „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД.


Както вече сме информирали, основната цел на проекта е благоустрояване и паркоустрояване на площите в обхвата на Етап 1  - улица „Гурко“ и бул. “Трети март“, част от пешеходното пространство по ул. „Гурко“ и зонатa по бул. „Трети март“ - от осова т.№223 до сграда на Бизнес центъра.


Предвижда се строително-монтажните дейности в Етап 1 да бъдат разделени на две части, съответно една по ул. „Гурко“ и една по бул. „Трети март“, като целта е оптимално организиране, удобство и достъп на гражданите по време на строителството.


Обща площ на зоните, в които ще се работи е 7 025 м², разпределена както следва: площ на ул. “Гурко“ - 1 433м² и площ на бул. “Трети март“ - 5 592 м².


Прогнозната стойностна обществената поръчка е 2 695 00 лева без ДДС. 


Предстои комисия да прегледа офертите на фирмите и да направи класиране.


Още информация ще откриете ТУК