На предстоящата сесия кметът Георгиев ще внесе предложение да бъдат извършени промени по плана за регулация и застрояване на Ботевград. Те включват образуването на седем нови самостоятелни урегулирани поземлени имота върху стадион “Светкавица” в ромската махала. Предвижда се още там да бъде изградена улица и образуван нов квартал с урегулиран поземлен имот за спортен комплекс.