Започна ремонт на улица “Вишнева“, която свързва Скравена с вилната зона на селото. Ремонтните дейности са възложени на “Пътстрой – 92“ АД. Стойността на сключения договор е 200 716 лева. Средствата са осигурени от бюджета на Община Ботевград – за текущи ремонти на общински обекти и инфраструктура.
При изпълнение на поръчката се цели да се извършат дейности, свързани със строителство и реконструкция на съществуващия черен път, обслужващ вилна зона “Лозята“: рязане на храсти и почистване на габаритен път; направата на изкоп за уширение на съществуващия път с извозване на депо, указано от възложителя; подготовка за изпълнение на пътна основа; направа на настилка от несортиран трошен камък 30 см за пътна основа; направа на втори битумен разлив; доставка и полагане на асфалтова смес – битумизирана баластра – 6 см.
В техническото предложения на фирмата-изпълнител е посочила срок за изпълнение 28 календарни дни след подписване на договора.