До края на месец септември продължава записването в Технически Колеж – София, към ТУ – София. Кандидатите могат да избират между 4 специалности, които се преподават в базите на колежа: Ботевград - "Приложна електроника и компютърна техника"; София – "Електроенергетика – производство и разпределение" и "Промишлена топлоенергетика"; Казанлък – "Технология на машиностроенето" и Козлудуй – "Промишлена топлоенергетика".


Завършилите Технически колеж - София придобиват ОКС „Професионален бакалавър“ при тригодишен период на обучение и имат възможност в рамките на 2 години да завършат ОКС Магистър.


За повече информация на https://sites.google.com/site/collegetusofia/ или на адрес: гр. Ботевград, бул. „България” № 31, тел.: 0723 66 184, 0723 60 129