В центъра ще се дава полезна информация за лечението на болните с онкологични заболявания, ще се правят справки по различни конкретни запитвания на болни. Изграждането на подобна информационна система в страната се финансира по европейски проект. Ботевград е одобрен да бъде включен в проекта, но  местното дружество на оконологично болните трябва да разполага с помещение за офис, в което да бъдат монтирани компютрите. Засега временно дружеството ползва офиса на сдружение “Мост”, който се намира на първия етаж в Младежкия дом. Междувременно  обаче от общината обявиха, че ще продадат етажа. Липсата  на офис може да осуети осъществяването на една много полезна инициатива – коментира Веселка Маринова, която е председател на местното дружество на хората с онкологични заболявания.