Един кандидат се е явил на търга за продажба на бившия учебен корпус на територията на някогашното военно поделение. Търгът се е състоял вчера - 1 септември. Инвеститорски интерес е проявила ботевградска фирма, занимаваща се с международни превози.


Както сме информирали, на редовното заседание през март 2021 година, Общинският съвет одобри началната тръжна цена от 623 000 лева. Тогава също имаше инвеститорски интерес, но до сделка не се стигна. Намеренията на кандидата да закупи обекта тогава бяха да изгради социален дом за възрастни хора.