Тържествено бе открит новият корпус на Детска градина „Кокиче“ в Ботевград. На събитието присъстваха Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград, Борис Борисов – зам.-кмет, Камен Еленков - началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“, Саня Илиева - главен експерт „Образование“, Милена Христова - главен експерт „Културно-информационни дейности и публични прояви“, служители на общинската администрация, арх. Весела Маркова – автор на проекта, представители на фирмата-изпълнител „Ка Ва строй“ ЕООД, директори на други учебни заведения и детски градини в общината и граждани.


„Днес откриваме една нова сграда, където ще се отглеждат и възпитават децата на Ботевград. Определено, когато откриваме новоизградено детско заведение, изпитваме особено задоволство, защото всичко това го правим за бъдещето на нашите деца. Искам да поздравя всички, които имат отношение към изграждането на тази нова сграда. Вярвам, че тя може да стане еталон за начина, по който трябва да изглеждат детските градини в общината.“ – каза при откриването кметът Гавалюгов.


Директорът на детското заведение - Милена Маринова, благодари от името на децата, които посещават детското заведение, както и от името на техните родителите на всички, които са работили и са помогнали тази сграда да стане факт.


„Разширяването на детската градина наистина беше наложително. Четирите групи, с които разполагахме до момента, наистина бяха недостатъчни. Сега с разкриването на една яслена група ще се осигури грижата за децата до 3-годшна възраст, а с другата група – за децата до училищна възраст.“ – посочи тя.


Празникът продължи с водосвет за здраве, отслужен от отец Иван.


Иван Гавалюгов и Милена Маринова прерязаха лентата на новото крило на детската градина.


Дострояването на ДГ „Кокиче“ в Ботевград е извършено по програмата на МОН за „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“, МОДУЛ 1 – „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“.