Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет : „Благоустрояване на част от ж.к. „Васил Левски“ в гр. Ботевград, с обхват: ж.к. „Васил Левски“ - УПИ I, кв. 172, УПИ II, кв. 172, УПИ II, кв. 177, УПИ I, кв.171, УПИ I, кв. 176, УПИ I, кв. 169 – ЕТАП 1“. 


С настоящата обществена поръчка Община Ботевград предвижда благоустрояване и основен ремонт на тротоарите, зелените площи и паркоместата по ул. „Илия Стоянов“, от кръстовището и с ул. „Цар Иван Шишман“ до чешмата. Територията обхваща пространството пред съществуващите търговски обекти, разположени от двете страни на улицата, асфалтирани места за паркиране, бъдещи нови зелени площи и съществуващи такива.


Прогнозна стойност на обществената поръчка е 243 333,33 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 19 септември 2022 г. 


Срок за изпълнение на ремонтните дейности е до 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка.


Повече информация за обществената поръчка ще откриетеТУК