До 10 април се събират оферти за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Рехабилитация на общински път SFO 1093 /I – 1 (Новачене – Ботевград) Новачене – Боженица/“.


Дейностите предвиждат възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособност на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и отводняване на пътя. Пътят е част от общинската първостепенна пътна мрежа и е I клас, с габарит 6 метра и банкети по 1 метър. Рехабилитацията е изцяло в обхвата на съществуващия път, обслужващ всички населени места, през които преминава, както и околните такива. Общата дължина на пътя е 8 816,54 м. и проектна скорост 50 км/ч.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 4 411 359,00 лева без ДДС. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Изпълнението ще започне след потвърждение за осигурено финансиране.


Още информация ще откриете ТУК