Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част на Ботевград – Етап 1“. Основната цел на проекта е благоустрояване и паркоустрояване на площите в обхвата на Етап 1  - улица „Гурко“ и бул. “Трети март“, част от пешеходното пространство по ул. „Гурко“ и зонатa  по ул. „Трети март“ - от осова т.№223 до сграда на Бизнес центъра.


Предвижда се строително-монтажните дейности в Етап 1 да бъдат разделени на две части, съответно една по ул. „Гурко“ и една по ул. „Трети март“, като целта е оптимално организиране, удобство и достъп на гражданите по време на строителството.


Обща площ на зоните, в които ще се работи е 7 025 м², разпределена както следва: площ на ул. “Гурко“: 1 433м² и площ на бул. “Трети март“: 5 592 м.


Прогнозната стойностна обществената поръчка е 2 695 00 лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 05 юли 2022 г.


Още информация ще откриете ТУК