Уважаеми учители, скъпи ученици и родители,


Приемете моите и на екипа на „Елаците-Мед" АД най-сърдечни пожелания по случай 15-ти септември -началото на новата 2022/2023 учебна година!


Първият учебен ден, 15 септември, за всеки ученик е денят, в който призован от звънеца, с трепет прекрачва прага на училището - сградата, която по магичен начин се превръща в център на знанието и науката и стожер на духовността.


Откакто съществува българското училище Вие, скъпи учители, формирате личностни качества у учениците, възпитавате у тях граждански добродетели, помагате на младите хора да открият посоката на своя живот, подготвяте ги за успешна реализация в обществото и като хора, и като специалисти.


Скъпи ученици, пожелавам Ви с помощта на Вашите учители да черпите от богатата съкровищница на българския народ знания, култура и духовност. Овладявайте заедно новите научни постижения. Покорявайте новите технологии. Дерзайте. Светът Ви очаква!


На добър час!


15.09.2022 г.


ИНЖ. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД"АД