Започнаха дейностите по благоустрояването на междублоковото пространство на бул. „България“ и улиците „17-ти ноември“ и „Гурко“, видя наш репортер. Ремонтът се извършва от „Г.Гетов“ ЕООД. Ботевградската фирма бе избрана след проведена обществена поръчка от Община Ботевград. „Г.Гетов“ предложи да извърши строително-ремонтните дейности за 172 678 лева без ДДС, с 655 лева по-малко от прогнозната стойност на поръчката.


Инвестиционният план сшпредвижда подмяна на настилката по източния тротоар на ул.“17 ноември“, рехабилитация на зелените площи, алеите и ремонтиране на компрометираните асфалтови участници в междублоковото пространство при спазване на вертикалната планировка. Предвижда се и нова организация на паркирането в имота.


Както сме информирали, по искане на общинското ръководство в заданието по обществената поръчка бе включен и основен ремонт на северния тротоар на бул. „България“, до старата поща.


Ремонтът се финансира със средства за целева субсидия за капиталови разходи на общината. Той трябва да бъде извършен в рамките на 90 дни. Ако възникнат форсмажорни обстоятелства, срокът се удължава.