Общественото обсъждане на идейния проект за благоустрояване на част от ЖК „Саранск“, с обхват УПИ-I, кв.2 и УПИ-I, кв.2а, се състоя на 20 септември в зала „Ботевград“. 


Община Ботевград е възложила изработването на идейния проект още през миналата година. Негов автор е проектантската фирма „Баукомплект“. С благоустрояването на квартала се цели той да стане по-приятно и функционално място за живеене. Разработката предвижда изграждането на датски площадки до всеки блок, както и места за отдих. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов в началото на общественото обсъждане.


„Вероятно няма да успеем на един етап да извършим цялото благоустрояване на ЖК „Саранск“, тъй като това изисква много средства. Към този момент успяваме да осигурим пари за тези ремонти единствено от бюджета на общината. За съжаление през изминалия програмен период Ботевград нямаше възможност да участва за финансиране по програми за подобряване на градската среда, защото попадаше в такава категория населени места, които не можеха да кандидатстват“ – обясни кметът.


В обсъждането участваха граждани, живеещи в този район. Управителят на проектантската фирма - архитект Ивайло Гогов, представи на вниманието им идейното си предложение, като подчерта, че екипът му се е стремял да направи, да постигне баланс между зелените площи, зоните за игра и почивка, пешеходните алеи, както и местата за паркиране на автомобилите.


„Разработването на проекта няма да спре до тук. За това се правят тези обсъждания. Идеята е чрез мненията на живущите в района да стигнем до максимално добрия вариант на проекта преди да започне техническото му изработване“ – обърна внимание арх.Гогов.


Главният архитект на Община Ботевград - Георги Джотолов, също се поиска думата. Той информира, че след провеждането на общественото обсъждане на проекта, гражданите могат да подават в едномесечен срок своите писмени препоръки и предложения в общинската администрация. „Ако някой жител на квартала има документи за законност на гаражната си клетка, а в проекта тя е отбелязана като незаконна, нека да подаде копия от тези документи при нас. Ние сме извадили от архива всички документи, но е възможно и да има и липси"– каза арх. Джотолов. 


По време на срещата граждани поставиха въпроси, свързани със запазването на броя на паркоместата около блоковете. Бяха отправени питания, които нямаха общо с дискутираната тема. Кога ще има по-засилено присъствие на органите на реда в квартала - бе едно тях.