Община Ботевград има намерение да благоустрои междублокови пространства в ж.к. „Саранск“ – квартали 1 (УПИ 1), 2 (УПИ 1) и 2а (УПИ 1), с обща площ 82 000 кв. м., и ж.к. „Васил Левски“ – квартали 169 (УПИ 1), 171 (УПИ 1), 172 (УПИ 1 и 2), 177 (УПИ 1), 176 (УПИ 1) и ПИ в кв. 153 (УПИ 1), с обща площ 59 600 кв. м.


Това бе повод общинската администрация да внесе в ОбС докладна записка с искане за отпускане на 72 000 лв. за изработването на проектите.


На вчерашната редовна сесия на местния парламент общинските съветници дадоха съгласие с 20 гласа „за“, а 3-ма гласуваха „въздържал се“.


Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.