Конкурс „Свободата за мен"


СНЦ "Клуб на миньора и минното дело при Елаците -Мед - Етрополе" организира конкурс на тема „Свободата за мен", посветен на Освобождението на град Етрополе от османско владичество - 24 ноември.


Конкурсът ще се проведе в две категории - кратко есе и рисунка, за ученици от 4 до 7 клас и ученици от 8 до 12 клас. Срок за предаване на творбите от 24 октомври до 16 ноември 2022 г. включително. Произведенията може да изпращате на email: office.miners.club.etropole@gmail.com и в офиса на сдружението на адрес: бул. „Руски" 94.


За контакти: 0889/39 79 48.