Министерството на образованието и науката обяви конкурс за заемане на длъжността „директор” на 10 училища в Софийска област. В това число е и СОУ „Хр.Ясенов” в Етрополе.
Конкурсът ще бъде проведен на три етапа: допускане по документи; писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността; интервю.
Информация за изисквания към кандидатите и необходимите документи, които трябва да представят, може да получите от обявлението, публикувано на страницата на Регионален инспекторат по образование – София регион. http://www.riobg.com/news/read/id/1141
Документите се подават от 02.06.2016 г. до 04.07.2016 г. вкл. в Регионален инспекторат по образованието – София-регион, адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 4. Лице за контакт: Красимира Цакова, тел 02/971 32 99, се посочва в обявата.