С 21 гласа “за“ Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 136 290 лева, от които: 52 300 лева, необходими за доставка на 6 нови бебешки кошари за Акушеро-гинекологичното отделение  и 25 броя болнични легла, заедно с матраци и шкафчета, за ОАИЛ и Хирургия; 83 900 лева за изработване, доставка и монтаж на ново обзавеждане/мебелировка за ОАИЛ, Хирургия и администрацията на МБАЛ Ботевград. 


Завършва ремонтът на административната част – блок 1, етаж 1 на МБАЛ Ботевград. До няколко дни главният вход на лечебното заведение ще бъде отворен за пациенти и посетители. Пред финална фаза е и ремонтът в Интензивното отделение. В момента се извършват строително-ремонтни дейности в Хирургията, предстоят и в операционната. Остават едно стълбище и рентгеновото отделение да се ремонтират основно. В началото на следващата година – януари месец, ремонтните дейности на девет отделения, в обхвата на договора с фирмата-изпълнител, ще бъдат изцяло завършени. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов в отговор на питане от Тихомир Найденов, който се поинтересува на какъв етап са ремонтните дейности в МБАЛ. Гавалюгов припомни, че по този договор се извършват ремонти на блок 1, 2 и 3. Остава да се извършат ремонтни дейности на  блокове 4 и 5, допълни той. 


Докладната за отпускане на средства предизвика размяна на реплики между съветници от групата на ГЕРБ и кмета Иван Гавалюгов.


Думата поиска Кирил Руневски, обръщайки се към градоначалника: “Кога най-накрая ще започнете да използвате добрите практики, т.е., когато искате оферта от даден доставчик на услуга или на оборудване – няма значение, то да не е само от едни за дадена дейност, а поне минимум трима доставчици на услуги, така че да сравните цената и съм сигурен, че тя ще бъде редуцирана? Това сме го обсъждали много пъти. И второ – тук няма абсолютно никаква прозрачност. За нас не е ясно, или поне за мен не е ясно, към тези докладни са представени оферти от съответни фирми, после тези фирми печелят съответната дейност, да изпълнят поръчка, или след това съответният ръководител избира коя фирма да извърши дадената дейност. Друго, което е, ако избирате съответни фирми, има ли Общината някакъв списък с такива одобрени доставчици?“.


“Г-н Руневски, като опитен общински съветник със тригодишен стаж може би трябва да Ви е ясно, че Община Ботевград с подобен тип решения отпуска средства на болницата за съответното обзавеждане и оборудване, а не провежда процедури по избор на изпълнител. Тези процедури се извършват от самото търговско дружество по Закона за обществените поръчки. Приложените оферти са примерни, за да се формира някаква прогнозна стойност. Разбира се, че съгласно Закона за обществените поръчки и съответната процедура могат да се явят всички, които отговарят на съответните условия и изявяват желание, и респективно цената да бъде подобрена. Давам пример с предходните подобни гласувания – винаги е постигана по-ниска цена от тази, която е предложена като прогнозна от управителя на болницата, и съответно Община Ботевград е отпускала средства на болницата в размер на одобрената оферта и сключения договор. Ако имате въпроси, трябва да ги зададете към управителя на МБАЛ. Все пак, като общински съветник, Вие имате право да се интересувате как върви ремонтът в болницата и как се изразходват общинските средства“, отговори Иван Гавалюгов.


Руневски репликира, че Общинският съвет взима решения без да е наясно дали има последващ контрол и как се изразходват отпуснатите средства. 


“Г-н Руневски, като съзидателен общински съветник, когато Ви липсва някаква информация, не е ли логично да я потърсите, било то от общинската администрация, или от ръководството на болницата. Участвате в комисии, но не си спомням да сте имали въпрос по отношение на липсващата Ви информация в настоящата докладна“, отвърна кметът. 


Адв. Георги Донков изрази мнение, че към искането на управителя на болницата за отпускане на средства не е приложена оферта, тъй като върху нея няма подпис и печат, а по-скоро таблица с две различни компилации - за специализирано оборудване и мебелно оборудване. 


“Търговското дружество няма ангажимент да прави пазарно проучване от пет фирми и т.н. Да, може да действа и по аналог, но подкрепено с някаква конкретна оферта. Сами разбирате, че управителят не може директно да възложи в този размер, а трябва да бъде по Закона за обществените поръчки. Тази сума служи като прогнозна стойност“, уточни Гавалюгов.