Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
20 новини с етикет: оборудване

С 21 гласа “за“ Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 136 290 лева, от които: 52 300 лева, необходими за доставка на 6 нови бебешки кошари за Акушеро-гинекологичното отделение  и 25 броя болнични легла, заедно с матраци и шкафчета, за ОАИЛ и Хирургия; 83 900 лева за..

Докладната, с която кметът Иван Гавалюгов предложи да бъдат отпуснати 43 440 лв. за закупуване на 29 болнични легла с матраци и шкафчета, необходими за отделението по нервни болести, акушеро-гинекологичното отделение и клинична лаборатория, както и 58 939 лв. за ново обзавеждане в ремонтираните..

В общинската администрация е постъпила докладна записка от Орлин Цветков - управител на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД, с искане Община Ботевград да отпусне средства за закупуване на 29 броя болнични легла с матраци и шкафчета на обща стойност 43 440 лв. Те са необходими за отделение по нервни..

Община Етрополе завърши проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги в гр. Етрополе чрез доставка на ново оборудване и обзавеждане за Дома за стари хора – гр. Етрополе“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната..

Да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 44 200 лева (с ДДС) за оборудване на кухнята в сградата на филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ в Ботевград -  докладна записка с това предложение е внесена за разглеждане в Общинския съвет. В мотивите си кметът Иван..

Община Етрополе спечели финансиране от Фонд „Социална закрила“ за изпълнение на проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги в гр. Етрополе чрез доставка на ново оборудване и обзавеждане за Дома за стари хора – гр. Етрополе“ по Компонент 1..

Ново медицинско оборудване за болничната линейка е доставено днес в Община Ботевград. То е на обща стойност малко над 5 000 лв. Оборудването включва дефибрилатор „HeartSave Primedic“ за кардиоресуцитация с бифазен токово контролиран импулс и опростени индикации за последователност на..

Тази вечер Общото събрание  на Народно читалище „Христо Ботев” даде съгласие  за  разработка на проект по предложение  за кандидатстване по  подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби..

  Днес, 7 август, в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев-1871” беше представена презентацията по реализирания социален проект "Обновяване и оборудване на МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев". Етрополе вече разполага с  модерна болница със съвременна материално-техническа база и..

През 1985 г. ООН обявява 5 декември за Международен ден на доброволеца.На този ден световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. В..

« предишна12следваща »