Нов изнесен Информационен център и приемна за обслужване на клиенти на „ВиК“ ЕООД отваря врати на 09.11.2022г.


Новата приемна се намира в двора на дружеството, на адрес бул. „Рожен“  №15, гр. София – вход откъм бул. „Рожен“ (може да се паркира свободно в локалното платно на  бул. „Рожен“)


С тази промяна целим да осигурим на нашите клиенти улеснен централизиран достъп до информация и административни услуги.


Доброто обслужване и качеството на услугите, които предоставяме са основен наш приоритет.


Можете да се възползвате от следните административни услуги:


• Издаване на изходни данни за проектиране на сградни ВиК отклонения;


• Издаване на данни за прединвестиционно проучване;


• Издаване на данни за предварително проучване за наличните ВиК мрежи и съоръжения около поземлен имот или за изработване на устройствен план;


• Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове;


• Съгласуване на проект за сградно водопроводно и/или канализационно отклонение и сключване на Съгласувателно писмо;


• Съгласуване на проект за разпределителни ВиК проводи;


• Съгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;


• Пресъгласуване на работен проект;


• Заявление за присъединяване и сключване на окончателен договор за предоставяне на ВиК услуги на потребителите;


• Пререгистрация на физически лица от физически лица при покупко-продажба на имот или наследство;


• Пререгистрация на юридически лица при покупко-продажба на имот.


Припомняме и телефонния номер за аварии: 02/813 00 66.