По повод множества запитвания от граждани как да се свържат с ВиК оператора при необходимост, уведомяваме, че това може да стане по няколко начина. Най-лесният е по телефона. Телефонният номер на ВиК София област при аварии е 02/813 00 66, а на приеманата към отдел “Обслужване на клиенти“ – 02 813 00 62.


В указателя на страницата на общинската администрация е публикуван телефонния номер на клона на оператора в Ботевград – 0723/66 581. 


Сигнали се приемат и по електронен път, чрез попълване на онлайн форма, достатъчно е да кликнете върху правоъгълника с надпис “Подай сигнал“, който се намира в горната част на началната страница на ВиК София област. 


Жалба, сигнал, молба за услуга се приемат и в офиса на техническия район на оператора в Ботевград – административната сграда на бившата общинска фирма ВиК Бебреш. 


Ежедневно на страницата на ВиК София област се актуализира информацията за авариите и плановите ремонти в обслужваните райони на територията на Софийска област. 


Приемното време на управителя на ВиК София област – Иван Иванов, е всеки първи работен ден от месеца от 9 до 11 часа.