Съгласно Споразумение № РД-02-30-188/28.10.22 между Кмета на община Етрополе г-н Димитър Димитров и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за „Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове“, общината започва ремонт на водопроводната мрежа следните улици в града: 


ул. „Сливница“, 


ул. „Георги Бакалов“, 


ул. „Мария Мишева“, 


ул. „Марко Проданов“, 


ул. „Чертиград“, 


ул. „Пролет“, 


ул. „Свищи плаз“, 


ул. „Марийка Гаврилова. 


Дейностите включват ремонт на:


Водопроводен клон 29, ул. „Марко Проданов“ с дължина 66 м‘; 


Водопроводен клон 30 в. з. по ул. „Сливница“ с дължина 91 м‘; 


Водопроводен клон 31 в. з. по ул. „Георги Бакалов“ с дължина 198 м‘; 


Водопроводен клон 32 в. з. по ул. „Мария Мишева“ с дължина 230 м‘; 


Водопроводен клон 33 в. з. по ул. „Марко Проданов“ с дължина 48 м‘; 


Водопроводен клон 34 в. з. по ул. „Марко Проданов“ с дължина 59 м‘; 


Водопроводен клон 36 в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ и ул. „Чертиград“ с дължина 234 м‘; 


Водопроводен клон 37 в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ и ул. „Пролет“ с дължина 225 м‘; Водопроводен клон 38 в. з. по ул. „Пролет“ с дължина 128 м‘; 


Водопроводен клон 39 в. з. по ул. „Пролет“ с дължина 58 м‘; 


Водопроводен клон 40 в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ и ул. „Свищи плаз“ с дължина 218 м‘; Водопроводен клон 41 в. з. по ул. „Свищи плаз“ с дължина 54 м‘; 


Водопроводен клон 43 в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 65 м‘; 


Водопроводен клон 45' в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 197 м‘; 


Водопроводен клон 49 в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 101 м‘; 


Водопроводен клон 53 в. з. по ул. „Марийка Гаврилова“ с дължина 98 м‘.


Финансирането е на стойност  466 675 лв.