Съюзът за стопанска инициатива ще има своя структура и в Ботевград. За представител на организацията на местно ниво е определен Цветан Цолов – бизнесмен и общински съветник. 


Съюзът за стопанската инициатива е национално представителна работодателска организация на работодателите от 1993 година. Днес Съюзът е активен представител на бизнеса в лицето на микро, малки и средни предприятия и занаятите в България. Защитава интересите на членовете си пред органи, организации и институции на местно, национално и международно равнище. 


Съюзът на стопанската инициатива помага на бизнеса да се адаптира към нестабилната икономическа ситуация в следните насоки: Защита интересите на малките и средни предприятия в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество; Финансови инструменти; Зелен преход; Дигитална трансформация и киберсигурност; Развитие на международни пазари.