Питане до кмета е внесъл общинският съветник от РЗС Цветан Цолов. То съдържа три въпроса: „Чрез ваше съдействие и Община Ботевград възможно ли е да се организира изнесено работно място на АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР с цел улесняване на гражданите на гр. Ботевград за издаване на скици за поземлени имоти и сгради и спестяване на много време, нерви и средства?;

 Какви са действията на Община Ботевград за намаляване на популацията на бездомни кучета и може ли да се даде отчет за този вид дейност от началото на годината?;

 След направени замервания за чистота на въздуха има ли яснота за причинителите на замърсяването и какво се прави за тяхното установяване?”. 

В питането си Цветан Цолов иска на въпросите да бъде отговорено устно на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе в четвъртък.