Освен хората, които пряко се занимават с историята на Етрополе и общината, предполагам, че много малко знаят точния брой и местонахождението на паметниците, издигнати в чест на загиналите руски воини в Освободителната война при преминаването на Етрополския Балкан.


Във връзка с предстоящото честване на годишнината от Освобождението на Етрополе, получихме от Историческия музей списъка на руските паметници на територията на нашата община.


1. В местността Шиндарника /1880 г./


“Братская могила нижних чинов Лейбъ Гвардий Семеновского полка убитыхъ въ бою съ турками 29-го ноября 1877 года, на гор Шиндарника”


2. В местността Шиндарника /1880 г./


“Братская могила нижнихъ чиновъ Лейбъ Гвард и 1-й артиллерийской бригады, убитых въ бояхъ съ турками, в Ноябр и Декабр месяцахъ 1877 года , на гор Шиндарника.”


3. В местността “Ильов камък” /1880 г./


“Братская памятъ боевыхъ товарищей 3 пехотной дивизии 25 человекамъ нижнихъ чиновъ 11 Псковкого полка павшимъ въ деле 17 ноямбря 1877 года у Шиндарника”


4. В местността “Ильов камък /1880 г./


“Братская памятъ боевыхъ товарищей 3 пехотной дивизии поручику Николаю Щелкану и 44 человекамъ 12 Великолуцкого полка павшимъ въ дел 16 ноября 1877 года у горы Греатъ”


5. В двора на църквата “Св. Георги” /1890 г./


“В памятъ на падналите руски герои за освобождението на гр. Етрополе на 12.ХІ.1877 г. отъ църквата “Св. Георги”


6. В двора на църквата “Св. Арх. Михаил” /1890 г./


“Въ памятъ на падналите убити руси въ г. Етрополе на 12-ти ноември 1877 г. Убити: Симеонъ, Николай, Владимиръ, Лука, Константинъ, Иванъ, Димитри, Дамянъ, Евстатий, Данаилъ, Сергей, Прокопий, Михайлъ, Александъръ, Георгий, Теодоръ. Отъ църквата “Св. Арх. Михаилъ”


7. В местността “Хаджийца” /1973 г. /


Тук на 28 и 29.ХІІ.1877 г. колона руски войски под командата на генерал Дандевил премина Балкана от Етрополе към Буново. В похода взеха участие и 700 души българи, ръководени от д-р Цариградски. В снежната буря са загинали за нашата свобода 841 войници и 19 офицери. Поклон! Секция “Възстановител “Украса” при туристическото дружество “Ив. Вазов” – София.


“Ще минат години и нашите потомци, посещавайки тези дивни планини, с гордост и тържество ще кажат: оттука са минали руските войски и са възкресили славата на суворовските и румянцевските богатири. / Из заповед на ген. Гурко, 6.І.1878 г. до войските на Западния Фронт/.”


8. В местността Прогон / 1879 г. /


“ Братская могила нижнихъ чинов Лейб-гвардий Преображенского полка, убитых в 3-х дневнемъ бою с турками под Етрополем 10-го, 11-го и 12-го ноября 1877 года.”


9. В местността “Въртежката”


“Памятник братская могила 4-и нижних чиновъ Лейб - гвардий Измаиловского полка, убитых 17 ноября 1877 года на горе Шиндорник”.


Ако ги приемем за исторически източници, каквито наистина са, надписите по тях допълват казаното вече за определяне на точната дата за Оосвобожденията на Етрополе – 24 ноември, а 


не 27 ноември, както се е чествало до преди 15-на години.


На някои от тях прилагаме и снимка.