На 8 декември от 11 часа началникът на ботевгрдското управление на МВР ще се срещне с жители на Гурково.
На 15 декември е приемната му в Новачене от 11 часа, а на 22 декември в Липница.