Няколко препоръки отправиха кметовете на селата към ръководството на РПУ – Ботевград. Те настояват за засилено полицейско присъствие на органите на реда в населените места, както и да бъде увеличен броят на кварталните в по-големите села. Кметът на Трудовец Веселин Драганов предлага ръковдството на полицията да организира срещи с хората от селата в общината. Така те ще имат възможност да поставят различни проблеми и да зададат директно въпросите си – каза Драганов.

Началнкът на РПУ - Ботевград отговори, че до месец март ръководството на полицията ще проведе срещи с жителите във всички населени места. „Това е част от осъществяването на нашата стратегия „Полицията в близост до обществото” – допълни Венцислав Здравков.