Кметът на община Правец сключи договор за още един социален проект  - „Грижа в дома“. Проектът ще се реализира в рамките на13 месеца - до януари 2024 година. Той предлага почасови грижи в домашна среда и интегрирани здравни услуги за 54 нуждаещи се лица от община Правец. Няма изискване за ТЕЛК решение, а да са хора в нужда, самотно живеещи и трудно самообслужващи се. 


За тях ще се грижат почасово асистенти, които могат да имат друг трудов договор, могат да са пенсионери или безработни.


Проектът се финансира по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027


От 16 декември започва набирането на бенефициенти по проекта. За повече информация – тел 07133 4890.