Дискусията се проведе по инициатива на директора на ОДМВР-София ст. комисар Живко Коцев


Целта на настоящата среща е да персонифицираме проблемите институционално и да работим за преодоляването им в координирано партньорство съобразно професионалните си компетенции. С общи усилия да уловим още в ранна фаза агресивното поведение, факторите, влияещи на безопасното пребиваване на децата в училище, така че да можем да реагираме ефективно и своевременно за преодоляването им, посочи в изявлението си ст. комисар Живко Коцев.


В дискусията, организирана по негово предложение, взеха участие началникът на РУО-София област Росица Иванова, окръжният прокурор на София Наталия Николова, инспектор Детска педагогическа стая в ОДМВР-София Асмина Топова, директори на училища в Софийска област и експерти в сферата на образованието.


В рамките на работния формат бяха обсъдени въпросите, свързани със здравословното и безопасно пребиваване на децата в училище, пътната безопасност, противодействието на разпространението на наркотични вещества сред учениците и детската престъпност.


Приканени от ст. комисар Коцев към откритост и диалогичност, ръководителите  на учебни заведения в областта имаха възможността да споделят проблемните казуси, с които се сблъскват в ежедневната си работа, като наред с това всички отчетоха добрата комуникация и взаимодействие с инспекторите Детска педагогическа стая и структурите на МВР по места.