Педагогическия съвет на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ предлага по повод предстоящия патронен празник на училището г-жа Радка Гетова – старши учител по Химия и опазване на околната среда, да бъде удостоена с отличието “Почетна грамота“ за дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит за периода 1992 – 2019 год.


Мотивите: “Г-жа Радка Гетова  със своя професионализъм и образователно дело , постоянство във възпитанието на младите хора и доказан човешки и морални качества се вписва достойно в летописа на училището и на гимназиалното образование в Ботевград.“.


Докладната записка с предложението е внесена за гласуване в ОбС от неговия председател – д-р Илин Черняшки.