На 02.02.2023 г. от 10:00 часа до 16:00 часа


РУ- Своге – с. Томпсън, с. Реброво, с. Луково и с. Редина.


На 09.02.2023 г. от 10:00 часа до 16:00 часа


РУ Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен и с. Лопян.


На 16.02.2023г. – от 10.00ч. до 16.00ч.


РУ Пирдоп – с. Чавдар, с. Карлиево, с. Душанци и с. Смолско.


На 23.02.2023г. от 10:00 часа до 16:00 часа


РУ Елин Пелин – с. Априлово, с. Гайтанево, с. Горна Малина, с. Белопопци.


В състава на мобилните екипи са включени служители от охранителна, криминална и икономическа полиция в ОДМВР-София и служител на РДПБЗН-София.


Целта на посещенията е постигането на по-ефективни резултати в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. На ежемесечните срещи се дава възможност на гражданите и представителите на местната власт да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.