След тригодишно прекъсване, наложено от ковид-ограниченията, имаме удоволствието да ви информираме, че традиционната пролетна среща на етрополците, живеещи в столицата, ще се проведе на 25 март 2023 г., от 12.30 ч. в ресторанта на НДК, гр. София.


Цената на куверта – 30.00 лв.


За доп. информация – на тел. 0877600024 (П. Бончев) и 0988987731 (Цв. Тацов)


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИН БОНЧЕВ


 


ЕТРОПОЛСКА ДРУЖБА В СОФИЯ


(Кратка история на сдружението)


В края на 2022 г. се навършиха 118 години от учредяването на Етрополската Дружба в


София, чийто правоприемник е Земляческото ни сдружение „Т. Пеев” – София”.


Етрополската Дружба е първото по рода си земляческо сдружение в столицата и страната. Но не и първото гражданско обединение на етрополци в София. Още през 1899 г., група млади етрополци, учащи се в София, замислят организиране на младежко сдружение, което да работи за културното повдигане на родния им град. Сред тях са Ал. Тацов, Н. Драмсъзов, Хр. Кобиларов,, В Перчемлиев, Ив. Гроздев, Ж. х. Костов, Ив. Гръбчев, Ив. Кисев, Хр. Кубиларов, Мих. Транчев и други.


В началото на 1900 г., в тогавашния хан „Арабаконак” в центъра на София (между днешните улици „Сердика” и „Веслец”), етрополските младежи създават в столицата дружество на етрополската колония, наречено „Съединение”, приемат неговия устав и избират първото му настоятелство. По това време в столицата няма и помен от подобни организации на други колонии.


Дружество „Съединение” не може да развие значителна дейност и не просъществува много дълго. Основната причина за това са организационни проблеми и най-вече противоречията между „стари” и „млади” в етрополската колония в София (”младите” са игнорирали „старите” при организиране на сдружението). Това скоро налага организиране на ново, общо сдружение на колонията.


В началото на декември 1904 г. Ал. Тацов, П. Винаров, М. Парапанов и П. Павлов отправят позив до етрополците в София за организиране на ново, общо сдружение. В резултат, по-първите етрополци се събират в тогавашната бирария „Витоша” и създават комитет за организиране сдружение на всички етрополци в София. На 12 декември 1904 г. е свикано Учредителното събрание на културно-просветното сдружение, наречено „Етрополска Дружба”. Приет е устав на сдружението и се избира


първото му настоятелство, председателствано от именития етрополец Илия Вълчев. Извършена е и официалната регистрация на сдружението.


При направените проучвания не установихме данни за наличие на други подобни землячески организации в София преди м. декември 1904, с едно изключение – Калоферското сдружение в столицата, чийто учредително събрание е на 5.ХІІ.1904 г.


Миналото и делото на Етрополската дружба в София, е една поучителна история за


етрополските будители, за ролята и значението на Гражданското общество.


Етрополската дружба в София има неоценими заслуги и принос в икономическото, социално и културно въздигане на Етрополе и района. В продължение на повече от четири десетилетия.


Настоятелството на Дружбата и редовите й членове работят неуморно, всеотдайно и напълно безвъзмездно за: 


- популяризиране славната хилядолетна етрополска история;


- строежа на нови пътища, телеграфни и телефонни съобщения;


- подобряване и разширяване на автомобилния транспорт;


- възхода на кооперативното движение и стопанския живот в общината;


- културното повдигане и развитието на Гражданското общество в града.


- пропагандиране красотите на Етрополе и Етрополския Балкан и 


- за превръщане на града в известен курортен център, притегателно място за много софиянци.


Дружбата активно подпомага работата на общината и местния Комитет за културно и


икономическо повдигане на Етрополе и лобира през централните власти за решаване проблемите на града и района.


През 1926 г. сдружението издига в центъра на Етрополе един от най-величествените войнишки монументи в България – в памет на 318 четници и опълченци , офицери, подофицери и войници от общината, загинали за Родината в периода 1864 -1918 г.


Паметникът е открит официално лично от Н.В. Цар БОРИС ІІІ на връх Петровден 1927 г.! От тогава и до днес Петровден е официалния празник на нашия град.


Дружбата има и свой печатен орган – периодичното списание „Етрополски прегледъ”, излизало през 1926, 1927 и 1930 г. в общо пет книжки. В тях са отпечатани десетки материали за славната история на Етрополе, за неговото стопанско и културно развитие, чийто автори са именити етрополци.


Сдружението е ликвидирано през 50-те години на ХХ век с Преходните и заключителни разпоредби на Указа за обществено подпомагане, заедно със стотици други подобни нестопански обединения.


 


Източник: За Етрополе