* * *


Живеем в нереални измерения.


Предричаме, очакваме знамения,


затънали до шия в прегрешения.


 


Живеем в инфантилно несмирение.


Скалъпваме фалшиви изречения,


забравили какво е откровение.


 


Живеем в постоянно огорчение,


претъпкани с нечисти намерения...


И вечно молим се за опрощение...


 


Преди дни от печат излезе новата стихосбирка на Малинка Цветкова. Сборникът носи заглавието “Човекология“, съдържа 62 стихотворения, избрани измежду над 200, написани в десетгодишен период от време. 


“Какво примамващо заглавие “Човекология” – несрещано в нашия поетически свят – е сложила на своите Избрани стихове Малинка Цветкова; наистина то насочва директно към човека и неговата неизмерима духовна същност и търсаческия му дух. Тези стихове носят полюсната атмосфера на днешното драматично време с неговото величие и падение. Те открояват релефно както откритата деформация на нашата съвременна действителност, така и вътрешните душевни пластове на човека до нас; и всичко е внушено непосредствено чрез езиковите форми на поетическата експресия. Тук има завладяващи сетивни възприятия, тънки интимни трепети и изострена човешка чувствителност.


В тези избрани стихове има няколко цикъла, които са тематични ядра и се превръщат в цялостна философска концепция на поетесата за отношението ѝ към времето и пространството. Стиховете са лаконични и ефирни, но в тях е скрита мащабна духовност и богати екзистенциални проблеми“, пише в началото предговора на книгата литературният критик акад. Марин Кадиев – председател на Съюза на независимите български писатели. А в края той подчертава:


Тази стихосбирка дава най-пълна представа за лирическия свят на поетесата Малинка Цветкова и нейните идейно-естетически търсения. Независимо, че е писана в чужбина – във всяко стихотворение се долавя родолюбивото чувство към България и преди всичко към родния и магичен Ботевград, който е кръвно в душевността ѝ, осмисля битието ѝ и я стимулира към постигане на творческо пълнокръвие.


Съставител и редактор на сборника е Марин Тачков – автор на редица поетични книги, член на Съюза на българските писатели.


Корицата на книгата и илюстрациите в нея са дело на ботевградската художничка Цветелина Атанасова.


Стихосбирката “Човекология“ е отпечатана от издателство “Либра Скорп“. Почитателите на поезията могат да си закупят тук