Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС разгледа жалбата на треньора на Локомотив Мездра Диан Христов Попов,  в която той твърди, че  по време на контролата с Балкан в Ботевград е бил псуван, заплашван и ударен в главата и в гръб от футболиста на „Балкан-1929“ Здравко Атанасов и треньора на „Балкан-1929“ Иван Редовски.


Освен това комисията, която бе в пълен състав, изгледа и приложения видеозапис на мача.  Както и поисканите   писмени обяснения на тримата правоспособни съдии, назначени от Съдийската комисия.


Тримата твърдят, че на срещата не е имало инциденти, които да налагат прекратяване на мача или допълнителни наказания за играчи или служебни лица.  В докладите се твърди, че срещата е протекла нормално и е завършила нормално.


При преглеждане на  видеозаписа от мача комисията не успя да установи дали има нанесени удари от посочените лица към Диан Попов, нито да се чуят обидни реплики отправени към него. 


ДК при ЗС на БФС – София разгледа и писмо от „Балкан 1929“, гр. Ботевград, в което се изразява становище, че треньорът на ОФК „Локомотив“, гр. Мездра Диан Попов не е бил бит или заплашван, като се твърди, че именно същият е търсил провокация по време на срещата.


В резултат на всичко това Дисциплинарната комисия взе следното решение:


"ДК при ЗС на БФС - София не намира основания за налагане на дисциплинарни наказания, при условията и по реда, установени в Дисциплинарния правилник на БФС – сезон 2022-2023 г. По постъпила жалба от Диан Христов Попов – треньор на ОФК „Локомотив“, гр. Мездра, взима за сведение настъпилите обстоятелства по време на проведената контролна среща, като оставя без последствия твърденията в изпратената жалба, тъй като от представения линк с видеозапис от срещата и от докладите от длъжностните лица, намира за неоснователни твърденията в жалбата за нанесени удари или отправени заплахи за саморазправа от футболиста на „Балкан-1929“ Здравко Атанасов и треньора на „Балкан-1929“ Иван Редовски.


 Решението по т. 1 не подлежи на обжалване пред ЗС на БФС - София при условията и по реда, установени в Дисциплинарния правилник на БФС – сезон 2022-2023 г."