3000 лв. глоба за нарушаване на Дисциплинарния правилник в мача Балкан и Черно море – Порт Варна от 23.05.2014г. и след рапорт за инциденти от 24.05.2014г. бе наложена на клуба от Ботевград. Това реши на свое заседание Дисциплинарната комисия към БФБаскетбол. Санкцията е на основание чл. 34 от ДП.


По доклад на дежурния представител на мача ДК реши да накаже треньора на БК Балкан г-н Александър Тодоров на основание чл.28а от Дисциплинарния правилник с глоба в размер на 1000 лв.