От края на миналата седмица строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.“. Прогнозната й стойност е 160 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 6 февруари 2023 г.


Обществената поръчка има за цел преустройство на съществуваща едноетажна стопанска постройка във временен приют за безстопанствени животни.


Към датата на откриване на процедурата – 27 януари, не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от други източници.


Срокът за изпълнение на дейностите е до 4 месеца, считано от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя за наличие на разполагаем финансов ресурс за реализиране на проекта.


Още информация ще откриете ТУК