Съдът  отмени заповед на бившия министър Бойко Рашков като незаконна
 
Точно една година след дисциплинарното му уволнение като директор на ОДМВР Монтана ст. комисар Красимир Кирилов спечели на последна инстанция оспорването на заповедта на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков.
На 16 януари  т.г. с решение се произнесе Върховният административен съд и това  е окончателно.
ВАС  изяло повърди решение  на Административния съд в Монтана  от юли м.г., с което заповедта на бившия вътрешен министър Бойко Рашков е обявена за незаконосъобразна, а МВР е осъдено да плати обезщетение на Красимир Кирилов в размер на 970 лева.

Причината за уволнението
е, че като началник на РУ Ботевград през октомври 2020 г. старши комисар Красимир Кирилов е издал разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия /късо огнестрелно оръжие за самоотбрана и  пушка с нарезна цев за спортни цели/ на  столичанина Ивайло  С.
Извършеното от старши комисар Красимир Кирилов е нарушение на служебната дисциплина, за което  наказанието е „порицание”. Комисията предлага „порицанието” да бъде за срок от шест месеца, а справката е адресирана до министъра на вътрешните работи.  Въпреки това обаче не са предприети действия за налагане на предложеното дисциплинарно наказание.
Напротив, издадена е нова заповед за образуване на дисциплинарното производство  като деянието е квалифицирано като дисциплинарно нарушение  „неспазване на служебните правомощия“, „използване на служебното положение за лична облага или за облага на трети лица“, за което е предвидено налагане на дисциплинарно наказание уволнение“. Със заповедта е образувано дисциплинарно производство  и ст.комисар Кирилов е отстранен временно от длъжност директор на ОДМВР Монтана   и е определен дисциплинарно разследващ орган /председател и членове/.
След анализ на фактите, разследвашият орган приема, че е налице хипотезата за прекратяване на дисциплинарното производство  и предлага поради изтекли срокове за търсене на дисциплинарна отговорност на старши комисар Кирилов, директор на ОДМВР-Монтана, да бъде прекратено образуваното дисциплинарно производство. В изпратеното до  министъра становище  на 10 януари 2022г. се посочва, че

„посочените основания в заповедта за образуване на дисциплинарно производство  не се подкрепят от данните събрани в хода на проверката

 и не могат да обосноват нарушение, изразяващо се в използване на служебното положение за лична облага или за облага та трети лица за ст.комисар Кирилов.. Предвид на всичко това разследващият орган е предложил да бъде наложено наказание „порицание” за срок от шест месеца до една година.
И на обобщената справка от 6 януари. и  на становището от 10 януари 2022г. г., е поставена печатна резолюция „Не съм съгласен с изводите и предложенията на ДРО, за което допълнително ще изложа мотиви“, над което има подпис и печат на МВР, т.е следва да се приеме, че това е резолюция на министъра, тъй като  той е адресат на внесените документи. На 13 януари министър Рашков излага мотивите си. Той  приема, че не се касае за липса на изпълнение на служебни задължения от Кирилов,  а за лично извършени действия от него. Според министъра Кирилов е избегнал разглеждането на заявленията за издаване на разрешителни за огнестрелно оръжие на Ивайло С.С. Предвид което същият е използвал служебното си положение на началник РУ Ботевград, като такъв му е предоставено право да издава разрешителни за огнестрелно оръжие, но същият не е спазил установения за това от закона ред. Като изводът на министъра е, че Кирилов целенасочено е използвал служебното си положение, за извличане на облага за трето лице. Предвид което приема, че са извършени четири тежки нарушения  на служебната дисциплина: „неспазване на служебните правомощия“, „използване на служебното положение за лична облага или за облага на трети лица..“, за което е предвидено дисциплинарно уволнение
 При тези мотиви на 18 януари министърът на вътрешните работи издава заповед за уволнението на Красимир Кирилов.
Старши комисар Кирилов обжалва в съда уволнението си, а на 14 юли 2022 г. Административният съд в Монтана излезе с решение.

Съдът не установява Красимир Кирилов да е извършил  тежко нарушение на служебната дисциплина.

Освен това при извършените множество проверки не са установени нарушения спрямо други заявители за оръжие, само по отношение на един се твърди, че е установен пропуск. Още повече в хода на производството  не е доказан умисъл при издаването на разрешителните, изложените твърдения за евентуален служебен натиск са твърдения, без да са доказани – посочва съдът. Красимир Кирилов работи в МВР от 1992 г. и до уволнението си не е наказван, а само  награждаван. Нещо повече - със заповед на министър Рашков на 3 юни 2021г. той бе назначен за директор на ОДМВР Монтана  като очевидно са отчетени резултатите от неговата работа в РУ Ботевград.