На вчерашното редовно заседание Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 72 000 лева за енергийно и техническо обследване на 20 общински сгради. Въз основа на изискването е изготвен списък с допустимите сгради, сред които: осем за административни – кметствата в Трудовец, Новачене, Гурково, Рашково, Радотина, Краево, Боженица и Липница; осем за обществено обслужване в областта културата и изкуството – Исторически музей – Ботевград и читалищата в Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена, Новачене, Радотина и Краево; четири за спорт – спортна зала “Георги Христов“, спортно-тренировъчен комплекс “Балкан“, учебен спортно-тренировъчен център “Васил Левски“ и административна сграда на стадион “Христо Ботев“.  


Община Ботевград е допустим бенефициент по процедура “Подкрепа за устойчиво и енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, като финансирането е по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е енергийно обновяване на държавни и общински сгради. Задължително условие за кандидатстване е наличието на техническа документация и технически паспорти за предвидените обекти. Крайният за кандидатстване с проектни предложения е до 28 април.