В края на миналата седмица Община Ботевград е обявила 5 обществени поръчки за подбор на строителни фирми за проектирането, строителството и авторския надзор на енергийното обновяване на деветнадесет многофамилни жилищни сгради в Ботевград.


Това са сградите, които в края на миналата година Министерство на регионалното развитие и благоустройството включи в списъка за саниране.


И по петте обществени поръчки предстои финансиране, което се осъществява по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, по стълб „Зелена България“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.


За повече информация ТУК