Общинска администрация - Ботевград приема заявления за участие на сдружения на собственици /СС/ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ с пълния набор от документи до 12.05.2023 г. включително.


Приетите заявления ще бъдат проверени и връщани за корекция, при необходимост.


Насоките за кандидатстване по процедурата, както и всички необходими образци на документи за попълване и подаване са публикувани на сайта на Общината, с директен достъп от следния линк: https://botevgrad.bg/obshtina/view/kandidatstvane-za-energiyna-efektivnost-2023-g-137