Поетапно се подменя и допълва знаковото стопанство в Ботевград. Тази дейност е възложена на общинско предприятие БКС.


Както сме информира, Общинският съвет даде съгласие за закупуване на 610 пътни знака. Подмяната на старите и допълването с нови, където е наложително, се извършва по схема – част от Генералния план за организация на движението в Ботевград. Това уточни кметът Иван Гавалюгов в отговор на журналистически въпрос, дали има график за помяна на знаците, поставен по време на днешния брифинг с местните медии. 


“Има служители в общинската администрация, които приоритетно са определили по-възловата улична инфраструктура в града – основните улици, по които ще бъде подменено знаковото стопанство с наличните, вече закупени знаци“, обясни той.