На 15.03.2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в зала „Ботевград“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград, ще се проведе публично обсъждане на анализа за потребности от социални услуги и предложението за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво. Заинтересованите лица могат да се запознаят с информация относно предстоящото обсъждане на следния линк: https://botevgrad.bg/ads/view/o-b-ya-v-l-e-n-i-enaproekt-na-analiz-na-potrebnostite-ot-sotsialni-uslugi-i-predlozhenie-za-planirane-na-sotsialnite-uslugi-na-obshtinsko-i-oblastno-nivo-koito-se-finansirat-iztsyalo-ili-chastichno-ot-2332