Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., от Централната избирателна комисия напомнят на избирателите, че на 18.03.2023 г. включително, изтича срокът за: 


- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;


- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес; 


- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК. 


Заявленията се подават, както следва:


- за Ботевград – в стая №5, етаж 1-ви в сградата на Община Ботевград; 


- за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества; 


Във връзка с този срок е организирано дежурство на служители от общинска администрация Ботевград и кметствата от общината на 18.03.2023 г. (събота).