Граждани на община Ботевград (с постоянен или настоящ адрес на територията на общината), които след 13.03.2020 г. са ползвали или ползват неплатен отпуск в размер не по-малко от 20 дни и са осигурявани само от един работодател, от днес могат да подават заявления за подпомагане с хранителни продукти.


Заявленията по образец се изпращат на електронен адрес admin@botevgrad.org, като задължително  трябва да бъдат придружени с копие на заповед за неплатен отпуск издадена от  работодателя. В случай, че лицата нямат възможност да представят документите по електронен път,  заявления ще се приемат и в деловодството на Общинска администрация – Ботевград до 22.05.2020 г.


Хранителните продукти се осигуряват с финансовата подкрепа на Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” по одобрен проект на Община Ботевград. Спечеленият проект е на стойност 10 000 лева и от него ще могат да се възползват 250 лица, които са останали без работа и нямат право на обезщетение за безработица или получават минимално такова, както и хора, които са в неплатен отпуск вследствие на епидемията от Covid-19. Всеки от пакетите ще бъде на стойност 40 лева и ще включва основни хранителни продукти, с които да бъдат подпомогнати най-уязвимите групи, засегнати от кризата.


Заявление за подпомагане COVID 19