Поръчката за ремонта на двата тунела беше обявена в края на 2022 г. Разделена е на две обособени позиции. Едната за тунел "Топли дол", втората за "Правешки ханове".
По шестима кандидати подадоха оферти за всяка една позиция. Това бяха едни от най-големите в бранша - "Геострой" АД, "Трейс Груп Холд" АД, "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Джи Пи Груп" АД, "Европейски пътища" АД, "ИСА 2000" ЕООД и "ОРС Инфраструктура" ООД.
За първи път в такъв търг участва и държавната компания "Автомагистрали".  
Ценовите предложения на кандидатите бяха  отворени на 12 април.
От шестимата кандидати за ремонта на тунел "Топли дол" до отварянето на ценовото предложение е допуснато единствено дружеството "ОРС Инфраструктура" ООД. Изненадващо всички останали са отстранени. В регистъра на обществените поръчки все още не е публикувано с какви мотиви е станало това.
"ОРС Инфраструктура" предлага цена от 35.51 млн. лв. без ДДС (42.61 млн. лв. с ДДС), която е съвсем близка до индикативната стойност на пътната агенция от 35.65 млн. лв. за ремонта на тунела.
Часовата ставка, която ще плаща компанията на работниците, е 9.20 лв. плюс допълнителни разходи за труд от 120%. Заложената печалба за фирмата от обекта е в размер на 10%, става ясно от публикуваните документи.
"ОРС Инфраструктура" е основана през 2008 г. и към днешна дата основната дейност на дружеството е мостовото строителство. През последните години фирмата е изпълнила няколко големи проекта по оперативна програма "Транспорт". Собственици на компанията са братята Огнян и Владимир Павлови.
За другия тунел - "Правешки ханове", до отварянето на ценовите оферти са допуснати двама кандидати. Единият отново е "ОРС Инфраструктура", а другият е "ГБС Инфраструктурно строителство".
Ценовото предложение на братя Павлови е с около 1 млн. лв. по-ниско от това на фамилия Пешови. Търга обаче печели дружеството "ГБС Инфраструктурно строителство", което има по-висока техническа оценка,  съобщава сайтът Медиапул.
Ценовото предложение на "ГБС Иинфраструктурно строителсво" е 39.79 млн. лв. без ДДС . Почти същата е и индикативната стойност на обекта, според изчисленията на АПИ
Часова ставка, която  ще плаща компанията на работниците, е 7.50 лв. плюс допълнителни разходи за турд от 110%. Заложената печалба за ГБС е 10%.
Председателят на агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Венцислав Ангелов предстои да обяви какво е окончателното решение.
Най-вероятно резулатите от обществената поръчка ще бъдат обжалвани, смятат от бранша. Това означава, че  тапите по магистралата тази година  се отлагат.