Пред компютри ежедневно прекарват времето си 32% от младежите, главно за игра и чат

Кафенето е новият "младежки дом", 70% от младите са почти ежедневно в него. Това е един от основните изводи в Годишния доклад за младежта за 2006 г. на Комисията за младежта и спорта, обсъден от парламента.

Изводите са направени на базата на социологическо изследване. В него са набелязани седем приоритетни сфери. Основен момент в живота за 1/4 от младите са дискотеките, като тук, както и в кафенетата, е основното място за среща с наркоразпространителите и с дрогата, пише в документа.

Пред компютри ежедневно прекарват времето си 32% от младежите, главно за игра и чат.

Тревожното е, че над 70% (на възраст от 20 до 35 г.) не само че не спортуват редовно, но и въобще не са правили "нещо подобно в рамките на една година", алармират анкетьорите.

Проучването констатира, че има увеличение на доходите на домакинствата за 2006 г. Запазвал се високият процент средства, които отделят семействата за образование на децата - 36 лв. на домакинство.

Здравето на младите било добро, но все още близо 15% от тях са извън системата за профилактика и периодично здравно наблюдение. Нищо общо със здравната система нямат 7%.

Във връзка с професионалната реализация изводът е, че спешните мерки трябва да се насочат към улесняване на прехода от училище към работа, както и към стимулиране на връзката между учебните заведения и бизнеса.

По отношение на рисковото поведение като кризисни точки се посочват "употребата на наркотични вещества, включване на все по-голям брой малолетни и непълнолетни в организирания трафик на хора, както и на лица , с криминални прояви и поведение".

Според изследването, младите хора нямат усещането, че живеят в правово общество, че има сила и институция, която да се противопостави на отклоняващото се поведение и престъпността, обобщава докладът на комисията, цитиран от БГНЕС.